SOUTH Region - 04368 - Karaikal

SN

Office

Phone

Call Sign

Email- ID

1

SSP Karaikal

223238

Kilo I ssp(dot)kkl(at)nic(dot)in

2

SP South

228007

Kilo 2

sps(dot)kkl(dot)py(at)gov(dot)in

3

CI, TR Pattinam

233014

Kilo 5

citrp(dot)kkl(at)nic(dot)in

4

Town PS

222402

Kilo 52

townps(dot)kkl(at)nic(dot)in 

5

TR Pattinam PS

233480

Kilo 53

trpps(dot)kkl(at)nic(dot)in

6

Neravy PS

238376

Kilo 54

nryps(dot)kkl(at)nic(dot)in