KARAIKAL Region - 04368

SN

Office

Phone

Call Sign

Email- ID

1

SSP, Karaikal

223238

Kilo I 

ssp(dot)kkl(at)nic(dot)in  

2

SP/Karaikal

228007

Kilo II

sp(dot)kkl(at)nic(dot)in 

3

CI, Town

222437

Kilo III

citown(dot)kkl(at)nic(dot)in  

4

CI - TR Pattinam

233014

Kilo IV

citrp(dot)kkl(at)nic(dot)in

5

CI Thirunallar

237020

Kilo V

citnr(dot)kkl(at)nic(dot)in 

6

Town PS

222402

Kilo 51

townps(dot)kkl(at)nic(dot)in 

7

Kottucherry PS

265100

Kilo 52

ktcps(dot)kkl(at)nic(dot)in

8

TR Pattinam PS

233480

Kilo 53

trpps(dot)kkl(at)nic(dot)in

9

Neravy PS

238376

Kilo 54

nryps(dot)kkl(at)nic(dot)in 

10

Thirunallar PS

236465

Kilo 55

tnrps(dot)kkl(at)nic(dot)in

11

Ambagarathur OP

251100

Kilo 57

-

12

Nedungadu PS

261100

Kilo 56

ndgps(dot)kkl(at)nic(dot)in

13

Traffic PS

223299

Tango 51

trfcps(dot)kkl(at)nic(dot)in

14

PCR Cell

222067

 

pcr(dot)kkl(at)nic(dot)in

15

Coastal PS

224750

 

coastl(dot)kkl(at)nic(dot)in

16

All Women PS

222434

 

awps(dot)kkl(at)nic(dot)in

17

Special Branch

 

 

sb(dot)kkl(at)nic(dot)in

18

Police Radio Branch

 

 

prb(dot)kkl(at)nic(dot)in

19

CCR Karaikal

223100

India 59

-